Edere - Foglia Verde

Needlepoint
Needlepoint

Needlepoint

press to zoom
Shamrock
Shamrock

Shamrock

press to zoom
Teardrop
Teardrop

Teardrop

press to zoom
Spetchley
Spetchley

Spetchley

press to zoom
Ritterkreuz
Ritterkreuz

Ritterkreuz

press to zoom
Mandas Crested
Mandas Crested

Mandas Crested

press to zoom
Lalla Rookh
Lalla Rookh

Lalla Rookh

press to zoom
Duckfoot
Duckfoot

Duckfoot

press to zoom
Dynni ( sin.Midget)
Dynni ( sin.Midget)

Dynni ( sin.Midget)

press to zoom
Dragon Claw
Dragon Claw

Dragon Claw

press to zoom
Cockle Shell
Cockle Shell

Cockle Shell

press to zoom
Anita
Anita

Anita

press to zoom